Zaufali nam
  • Audity azbestowe demontaże azbestu inwentaryzacja
  • Audity azbestowe demontaże azbestu inwentaryzacja
  • Audity azbestowe demontaże azbestu inwentaryzacja
  • Audity azbestowe demontaże azbestu inwentaryzacja
  • Audity azbestowe demontaże azbestu inwentaryzacja
  • Audity azbestowe demontaże azbestu inwentaryzacja
  • Audity azbestowe demontaże azbestu inwentaryzacja
  • Audity azbestowe demontaże azbestu inwentaryzacja

Jesteśmy częścią przyrody, a niszcząc ją, lekceważąc jej prawa - niszczymy samych siebie.....

Firma Ramid Sp. jawna pragnie Państwu zaoferować swoje usługi w zakresie sporządzenia inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, przygotowania „Programy usuwania azbestu”, plany gospodarki odpadami, itp. Wykonane przez nas opracowania porządkują zagadnienia związane z usuwaniem tego niebezpiecznego materiału oraz obejmują pomoc w pozyskiwaniu funduszy na rzecz usuwania azbestu. Ponadto spełniają wszystkie wymogi zarówno Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska jak i co najważniejsze Ministerstwa.
Należy podkreślić, iż posiadamy bogate doświadczenie w opracowaniu dokumentów dotyczących sporządzania programów usuwania azbestu z terenów gmin i powiatów co potwierdzają posiadane przez firmę referencje.

Zapraszamy do owocnej współpracy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Co roku Ministerstwo Gospodarki wspiera finansowo realizację zadań wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.
 Większość działań ukierunkowanych jest na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego, w formie bezpośredniego wsparcia np. na opracowanie programów usuwania wyrobów zawierających azbest lub też pośrednio w formie materiałów informacyjno-edukacyjnych – ulotek, plakatów, poradników.
Konkursowy tryb wyboru wykonawców zadań umożliwia realizację i finansowanie działań innowacyjnych, ale zawsze zgodnych z zadaniami wskazanymi w Programie. 
Konkurs Ministerstwo Gospodarki

więcej informacji na stronie Ministerstwa Gospodarki----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Ankieta

W jaki sposób dowiedziałeś się o naszej firmie

Teraz Online
Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 
Druki do pobrania
Ocena stanu
Ocena stanu i możliwości dalszego użytkowania wyrobów zawierających azbest
Informacja o wyrobach
Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania
Karta przekazania
Karta przekazania odpadu
Nowa "Ocena i możliwości ..." Pobierz za darmo aktualne!