Menu
Akty Prawne
Zaufali nam
 • Audity azbestowe demontaże azbestu inwentaryzacja
 • Audity azbestowe demontaże azbestu inwentaryzacja
 • Audity azbestowe demontaże azbestu inwentaryzacja
 • Audity azbestowe demontaże azbestu inwentaryzacja
 • Audity azbestowe demontaże azbestu inwentaryzacja
 • Audity azbestowe demontaże azbestu inwentaryzacja
 • Audity azbestowe demontaże azbestu inwentaryzacja
 • Audity azbestowe demontaże azbestu inwentaryzacja

W tych gminach bezpłatnie usuniesz azbest

Poniżej przedstawiamy listę miejsc w których istnieje możliwość bezpłatnego usuwania eternitu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AZBEST 2011 Burmistrz Kamienia Pomorskiego informuje o dalszej możliwości zwrotu kosztów usuwania azbest z terenu gminy Kamień Pomorski i zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie tego przedsięwzięcia.
Do dofinansowania mogą zgłaszać się osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

Wnioski należy złożyć do tut. Urzędu Miejskiego w terminie do 29 kwietnia 2011.

Wysokość dofinansowania może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych zadania.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty:
- demontażu pokrycia lub wyrobów zawierających azbest,
- transportu odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia
poprzez składowanie,
- unieszkodliwiania poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Azbest znika z warszawskich budynków

 •  

  W Warszawie trwa rozbiórka budynku, w którym znajdowała się niegdyś siedziba grupy chemicznej CIECh. Do jego budowy użyto azbestu...

 • W Warszawie trwa rozbiórka budynku, w którym znajdowała się niegdyś siedziba grupy chemicznej CIECh. Do jego budowy użyto azbestu, okoliczni mieszkańcy obawiają się, że w trakcie rozbiórki włókna azbestowe przedostaną się do powietrza i zagrożą ich zdrowiu. Przedstawiciel firmy Marvipol, do której należy działka, na której stoi biurowiec w rozmowie z ?Życiem Warszawy? zapewniał, że z budynku usunięto już cały azbest. Władze Warszawy najpóźniej w kwietniu rozpoczną dofinansowanie usuwania azbestu dla firm i osób, które będą chciały usunąć go ze swoich nieruchomości. Warunki przyznania dofinansowania ani kwota, którą zamierzają przeznaczyć na ten cel, nie są jeszcze znane.

  Źródło: www.zyciewarszawy.pl/artykuły
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Mieszkańcy Osiecka mogą pomóc w uzyskaniu dofinansowania z WFOŚiGW

 • Ze względu na coraz większe zainteresowanie mieszkańców dopłatami do odbioru azbestu, władze gminy Osieck zwracają się z prośbą o pomoc do właścicieli nieruchomości w przeprowadzeniu inwentaryzacji...

 • Ze względu na coraz większe zainteresowanie mieszkańców dopłatami do odbioru azbestu, władze gminy Osieck zwracają się z prośbą o pomoc do właścicieli nieruchomości w przeprowadzeniu inwentaryzacji poprzez sporządzenie informacji o wyrobach zawierających azbest, które znajdują się na ich posesji. Jest ona niezbędna do uzyskania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, o którą będzie się ubiegała Gmina Osieck. Zostanie przeznaczona na dofinansowanie właścicielom posesji kosztów odbioru azbestu. Na stronie internetowej gminy Osieck dostępna jest karta inwentaryzacyjna (należy ją wypełnić oddzielnie dla każdego budynku), którą należy dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy (pokój nr 4), wysłać pocztą lub przekazać sołtysowi do 28 kwietnia 2011 roku.

  Źródło: www.osieck.pl
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 •  

  Kontynuacja programu bezpłatnego usuwania azbestu w Jabłonnej

 • Gmina Jabłonna kontynuuje rozpoczęty w ubiegłym roku program bezpłatnego usuwania azbestu. Mieszkańcy, którzy chcieliby skorzystać z takiej pomocy, muszą złożyć wstępną deklarację...

 • Gmina Jabłonna kontynuuje rozpoczęty w ubiegłym roku program bezpłatnego usuwania azbestu. Mieszkańcy, którzy chcieliby skorzystać z takiej pomocy, muszą złożyć wstępną deklarację uczestnictwa w tym programie. Wystarczy zgłosić się osobiście w Referacie Ochrony Środowiska, w pokoju nr 6, w Urzędzie Gminy przy ul. Modlińskiej 152 w Jabłonnej lub zadzwonić pod nr (22) 767 73 29 i poinformować o chęci wzięcia udziału w tej akcji. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu. Wstępne deklaracje uczestnictwa w akcji bezpłatnego usuwania azbestu będą zbierane do 15 marca 2011 roku.

  Źródło: www.powiat-legionowski.pl


Zmieniony (sobota, 12 marca 2011 11:04)

 
Ankieta

W jaki sposób dowiedziałeś się o naszej firmie

Teraz Online
Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 
Druki do pobrania
Ocena stanu
Ocena stanu i możliwości dalszego użytkowania wyrobów zawierających azbest
Informacja o wyrobach
Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania
Karta przekazania
Karta przekazania odpadu
Nowa "Ocena i możliwości ..." Pobierz za darmo aktualne!