Zaufali nam
  • Audity azbestowe demontaże azbestu inwentaryzacja
  • Audity azbestowe demontaże azbestu inwentaryzacja
  • Audity azbestowe demontaże azbestu inwentaryzacja
  • Audity azbestowe demontaże azbestu inwentaryzacja
  • Audity azbestowe demontaże azbestu inwentaryzacja
  • Audity azbestowe demontaże azbestu inwentaryzacja
  • Audity azbestowe demontaże azbestu inwentaryzacja
  • Audity azbestowe demontaże azbestu inwentaryzacja

PostHeaderIcon Informacje Prasowe


Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski

Ministerstwo Gospodarki ogłosiło konkurs na realizację w 2009 r. zadań wynikających z „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski”. W ustawie budżetowej resort zarezerwował na ten cel środki finansowe wysokości 4 mln zł. Środki te mogą być przeznaczane tylko na realizację zadań najpilniejszych, ujętych w planie na 2009 r. oraz wymagających kontynuacji działań rozpoczętych w 2008 r. Plan obejmuje m.in. działania edukacyjno-informacyjne (1,3 mln zł), zadania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest (1,6 mln), monitoring realizacji programu (0,7 mln) oraz działania dotyczące narażenia i ochrony zdrowia (0,4 mln zł).

Niestety, działania edukacyjno-informacyjne (blok 2) nie obejmują szkolenia ekip, które powinny umieć fachowo i z najmniejszą szkodą dla otoczenia usuwać materiały zawierające azbest. Administracja terenowa wydała wiele zezwoleń na usuwanie gruzu z zawartością azbestu, np. wykaz firm posiadających zezwolenie starosty powiatu warszawskiego lub prezydenta m.st. Warszawy na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, a powstających w wyniku prowadzenia prac remontowo-budowlanych, polegających na demontażu wyrobów azbestowych z dachów, elewacji budynków i balkonów, systemów ociepleń, pionów kanalizacyjnych w budynkach itp. liczy ponad 140 pozycji. Tymczasem nie trudno zauważyć, jak dalece niektórzy pracownicy tych firm są “na bakier” z elementarnymi zasadami wykonywania tych prac. Za przykład może posłużyć usuwanie otuliny azbestowo-cementowej z rurociągu na ul. Jana Pawła w Warszawie, w trakcie którego jeden z pracowników, z założoną na twarz białą maseczką, do cięcia otuliny używał pilarki kątowej, drugi zaś, przytrzymujący odcinany fragment, maseczkę miał zawieszoną na szyi, bo akurat palił papierosa. Nie widać śladu zwilżania usuwanego materiału, nie mówiąc o osłonięciu terenu prac, co byłoby wskazane ze względu na pobliski duży ruch pieszy i samochodowy.
 
Ankieta

W jaki sposób dowiedziałeś się o naszej firmie

Teraz Online
Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 
Druki do pobrania
Ocena stanu
Ocena stanu i możliwości dalszego użytkowania wyrobów zawierających azbest
Informacja o wyrobach
Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania
Karta przekazania
Karta przekazania odpadu
Nowa "Ocena i możliwości ..." Pobierz za darmo aktualne!