Menu
Akty Prawne
Zaufali nam
  • Audity azbestowe demontae azbestu inwentaryzacja
  • Audity azbestowe demontae azbestu inwentaryzacja
  • Audity azbestowe demontae azbestu inwentaryzacja
  • Audity azbestowe demontae azbestu inwentaryzacja
  • Audity azbestowe demontae azbestu inwentaryzacja
  • Audity azbestowe demontae azbestu inwentaryzacja
  • Audity azbestowe demontae azbestu inwentaryzacja
  • Audity azbestowe demontae azbestu inwentaryzacja

PostHeaderIcon Informacje Prasowe


Program usuwania azbestu i wyrobw zawierajcych azbest, stosowanych na terytorium Polski

Ministerstwo Gospodarki ogosio konkurs na realizacj w 2009 r. zada wynikajcych z ?Programu usuwania azbestu i wyrobw zawierajcych azbest, stosowanych na terytorium Polski?. W ustawie budetowej resort zarezerwowa na ten cel rodki finansowe wysokoci 4 mln z. rodki te mog by przeznaczane tylko na realizacj zada najpilniejszych, ujtych w planie na 2009 r. oraz wymagajcych kontynuacji dziaa rozpocztych w 2008 r. Plan obejmuje m.in. dziaania edukacyjno-informacyjne (1,3 mln z), zadania w zakresie usuwania wyrobw zawierajcych azbest (1,6 mln), monitoring realizacji programu (0,7 mln) oraz dziaania dotyczce naraenia i ochrony zdrowia (0,4 mln z).

Niestety, dziaania edukacyjno-informacyjne (blok 2) nie obejmuj szkolenia ekip, ktre powinny umie fachowo i z najmniejsz szkod dla otoczenia usuwa materiay zawierajce azbest. Administracja terenowa wydaa wiele zezwole na usuwanie gruzu z zawartoci azbestu, np. wykaz firm posiadajcych zezwolenie starosty powiatu warszawskiego lub prezydenta m.st. Warszawy na wytwarzanie odpadw niebezpiecznych zawierajcych azbest, a powstajcych w wyniku prowadzenia prac remontowo-budowlanych, polegajcych na demontau wyrobw azbestowych z dachw, elewacji budynkw i balkonw, systemw ocieple, pionw kanalizacyjnych w budynkach itp. liczy ponad 140 pozycji. Tymczasem nie trudno zauway, jak dalece niektrzy pracownicy tych firm s ?na bakier? z elementarnymi zasadami wykonywania tych prac. Za przykad moe posuy usuwanie otuliny azbestowo-cementowej z rurocigu na ul. Jana Pawa w Warszawie, w trakcie ktrego jeden z pracownikw, z zaoon na twarz bia maseczk, do cicia otuliny uywa pilarki ktowej, drugi za, przytrzymujcy odcinany fragment, maseczk mia zawieszon na szyi, bo akurat pali papierosa. Nie wida ladu zwilania usuwanego materiau, nie mwic o osoniciu terenu prac, co byoby wskazane ze wzgldu na pobliski duy ruch pieszy i samochodowy.
 
Ankieta

W jaki sposb dowiedziae si o naszej firmie

Teraz Online
Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 
Druki do pobrania
Ocena stanu
Ocena stanu i moliwoci dalszego uytkowania wyrobw zawierajcych azbest
Informacja o wyrobach
Informacja o wyrobach zawierajcych azbest i miejscu ich wykorzystywania
Karta przekazania
Karta przekazania odpadu
Nowa "Ocena i moliwoci ..." Pobierz za darmo aktualne!