Menu
Akty Prawne
Zaufali nam
  • Audity azbestowe demontaże azbestu inwentaryzacja
  • Audity azbestowe demontaże azbestu inwentaryzacja
  • Audity azbestowe demontaże azbestu inwentaryzacja
  • Audity azbestowe demontaże azbestu inwentaryzacja
  • Audity azbestowe demontaże azbestu inwentaryzacja
  • Audity azbestowe demontaże azbestu inwentaryzacja
  • Audity azbestowe demontaże azbestu inwentaryzacja
  • Audity azbestowe demontaże azbestu inwentaryzacja

PostHeaderIcon Inwentaryzacja azbest

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. nakłada na właścicieli, zarządców lub użytkowników obowiązek dokonania inwentaryzacji stosowanych wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury.

W myśl powyższego rozporządzenia firma Ramid oferuje wykonuje inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na zlecenie gmin i powiatów. Spisu dokonujemy na podstawie własnych pomiarów oraz po konsultacjach z właścicielami bądź zarządcami obiektów.
Wraz z inwentaryzacją wyrobów azbestowych sporządzamy oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.
 
Ankieta

W jaki sposób dowiedziałeś się o naszej firmie

Teraz Online
Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 
Druki do pobrania
Ocena stanu
Ocena stanu i możliwości dalszego użytkowania wyrobów zawierających azbest
Informacja o wyrobach
Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania
Karta przekazania
Karta przekazania odpadu
Nowa "Ocena i możliwości ..." Pobierz za darmo aktualne!