Menu
Akty Prawne
Zaufali nam
  • Audity azbestowe demontaże azbestu inwentaryzacja
  • Audity azbestowe demontaże azbestu inwentaryzacja
  • Audity azbestowe demontaże azbestu inwentaryzacja
  • Audity azbestowe demontaże azbestu inwentaryzacja
  • Audity azbestowe demontaże azbestu inwentaryzacja
  • Audity azbestowe demontaże azbestu inwentaryzacja
  • Audity azbestowe demontaże azbestu inwentaryzacja
  • Audity azbestowe demontaże azbestu inwentaryzacja
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 - w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczzania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest.


Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2008 zmieniające rozporządzenie z dnia 23 października 2003 - w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczzania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest.


Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 - w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 w sprawie katalogu odpadów.


Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października - w sprawie rodzajów odpadów, które mogą by składowane w sposób nieselektywny.


 
Ankieta

W jaki sposób dowiedziałeś się o naszej firmie

Teraz Online
Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości 
Druki do pobrania
Ocena stanu
Ocena stanu i możliwości dalszego użytkowania wyrobów zawierających azbest
Informacja o wyrobach
Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania
Karta przekazania
Karta przekazania odpadu
Nowa "Ocena i możliwości ..." Pobierz za darmo aktualne!